Інформаційна справа

Ти прагнеш отримати перспективну професію фахівця з інформаційної діяльності або стати менеджером сучасної бібліотеки чи електронного архіву? Стань студентом "Інформаційної, бібліотечної та архівної справи"! Ти володітимеш  інструментами пошуку і аналізу інформації, освоїш технології піару, навчишся вести бізнес у Інтернеті, керувати документними потоками на підприємстві, адмініструвати інформаційні системи та налагоджувати електронний документообіг.
Читати далі

Консолідована інформація

Маєте диплом бакалавра або спеціаліста з будь-якої спеціальності? Потрібна додаткова освіта в галузі ІТ? Бажаєте здобути кваліфікацію магістра? Запрошуємо на навчання на спеціальність 8.18010015 "Консолідована інформація". Запрошуємо випускники усіх бакалавратів без обмежень. З усіх питань щодо вступу на ОКР "Магістр" спеціальністю 8.18010015  "Консолідована інформація" звертатися на кафедру СКІД 523 ауд. 4 н.к. НУ "ЛП". 1,5 роки магістратури, нічого зайвого, тільки сучасні технології! Детальніше

Відео про кафедру

    

Спеціальність «Системний аналіз» (спеціалізація "Консолідована інформація")

 До уваги випускників бакалавратів усіх напрямів!

Потрібна додаткова освіта в галузі ІТ? Бажаєте здобути кваліфікацію магістра? Запрошуємо на навчання на спеціальність «Системний аналіз» (спеціалізація «Консолідована інформація»). 1,5 роки магістратури, нічого зайвого, тільки сучасні технології!

Спеціальність «Системний аналіз» (спеціалізація «Консолідована інформація») орієнтована на:

 • створення, застосування інформаційних систем з консолідованою інформацією і технологій інформаційного аналізу відповідно до сучасних концепцій інженерії даних та знань;
 • інформаційного моделювання для забезпечення ефективного функціонування організаційних структур;
 • розроблення та використання комп'ютерних засобів і методів опрацювання консолідованої інформації;
 • комп'ютерну інформаційну підтримку, автоматизацію й оптимізацію усіх видів робіт з консолідованою інформацією;
 •  набуття, подання та виведення даних і знань, керування на основі знань;
 • методології та технології проектування, побудови, упровадження, супроводу й експлуатації програмних засобів роботи з консолідованою інформацією;
 • системи керування базами знань;
 • мови подання даних та знань, засоби мережного подання знань і мережного обміну знаннями, засоби анотування та пошуку знань у мережі.

Магістр із спеціальності «Системний аналіз» (спеціалізація «Консолідована інформація») знатиме:

 • основи теорії пізнання, семіотики, когнітивної психології, системології; способи репрезентації понять і процесів у пам'яті людини, основні механізми мислення, способи активізації мислення та моделі міркувань;
 • методи роботи зі знаннями: методи набуття, подання, структурування, виведення знань;
 • текстологічні методи видобування знань і методи видобування знань із експертів;
 • методи анотування та реферування текстів; методи пошуку закономірностей, математичні, логічні, семантичні, об'єктні, системні й імітаційні методи моделювання та оптимізації систем різних класів;
 • мови представлення знань і розмітки, методології розроблення орієнтованих на знання інформаційних систем і технологій;
 • інструментальні засоби їхньої побудови та підтримання їхнього життєвого циклу;
 • універсальні мови програмування, мови імітаційного моделювання та вмітиме використовувати методи та засоби інженерії знань;
 • проектувати, реалізовувати, тестувати, упроваджувати, супроводжувати й експлуатувати програмні засоби роботи зі знаннями, включаючи засоби представлення, анотування і пошуку знань у мережі.

У наших умовах типовими посадами фахівця із спеціальності «Системний аналіз» (спеціалізація «Консолідована інформація») є:

 • заступник директора з інформаційно-аналітичної роботи;
 • керівник інформаційної служби;
 • начальник відділу стратегічного планування та прогнозування;
 • начальник аналітичного відділу;
 • аналітик-консультант директора.

У європейській системі організації праці випускники аналогічних спеціальностей посідають посади:

 • аналітик (analyst);
 • архітектор знань (knowledge architect);
 • журналіст проектів (projects journalist);
 •  інформаційний менеджер (information manager);
 • редактор змісту (content editor);
 •  керівник знаннями (knowledge leader).

Фахівець із спеціальності «Системний аналіз» (спеціалізація «Консолідована інформація») може керувати роботами, що пов'язані:

 • із контролем якісних показників знань в організації;
 • захистом засобів і методів менеджменту та інженерії знань, забезпечення їхньої конфіденційності;
 • придбанням та менеджментом внутрішніх і зовнішніх знань; локалізацією, ідентифікацією та пошуком знань;
 • керуванням знаннями, створенням, виведенням та підтриманням знань;
 • систематизацією і структуруванням знань, документуванням, публікацією знань і забезпеченням доступу до них усередині організації.

Фахівець із спеціальності «Системний аналіз» (спеціалізація «Консолідована інформація») вивчатиме такі дисципліни:

 • Вступ до спеціальності (конкурентна розвідка);
 • Технології менеджменту знань;
 • Інформаційні технології організації бізнесу;
 • Технології підтримки прийняття рішень;
 • Технології інформаційного менеджменту;
 • Інформаційні технології організації бізнесу;
 • Технології підтримки прийняття рішень;
 • Сховища даних;
 • Інтелектуальні системи аналізу консолідованої інформації;
 • Інтелектуальна власність;
 • Управління проектами систем з консолідованою інформацією;
 • Консолідовані інформаційні ресурси баз даних та знань;
 • Інтернет-технології опрацювання консолідованих інформаційних ресурсів;
 • Практикум з іноземної мови;
 • Цивільна оборона;
 • Охорона праці в галузі комп'ютингу.

Навчальний процес за спеціальністю «Системний аналіз» (спеціалізація «Консолідована інформація») забезпечують висококваліфіковані викладачі кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності та інших кафедр Львівської політехніки.

Випускники кафедри мають можливість продовжити навчання в аспірантурі за такими спеціальностями: «Математичне моделювання та обчислювальні методи»; «Математичне та програмне забезпечення обчислювальних машин і систем»; «Структурна, прикладна і математична лінгвістика»; «Інформаційні технології».

Студенти за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», «Системний аналіз» (спеціалізація «Консолідована інформація») беруть участь у щорічній міжнародній конференції «Інформація. Комунікація. Суспільство». 

З усіх питань щодо вступу на ОКР „Магістр” за спеціальністю «Системний аналіз» (спеціалізація «Консолідована інформація») звертатися на кафедру соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Національного університету „Львівська політехніка” (523 ауд. 4-го навчального корпусу НУ „ЛП”.)

Запрошуємо на зустріч!!!