Інформаційна справа

Ти прагнеш отримати перспективну професію фахівця з інформаційної діяльності або стати менеджером сучасної бібліотеки чи електронного архіву? Стань студентом "Інформаційної, бібліотечної та архівної справи"! Ти володітимеш  інструментами пошуку і аналізу інформації, освоїш технології піару, навчишся вести бізнес у Інтернеті, керувати документними потоками на підприємстві, адмініструвати інформаційні системи та налагоджувати електронний документообіг.
Читати далі

Консолідована інформація

Маєте диплом бакалавра або спеціаліста з будь-якої спеціальності? Потрібна додаткова освіта в галузі ІТ? Бажаєте здобути кваліфікацію магістра? Запрошуємо на навчання на спеціальність 8.18010015 "Консолідована інформація". Запрошуємо випускники усіх бакалавратів без обмежень. З усіх питань щодо вступу на ОКР "Магістр" спеціальністю 8.18010015  "Консолідована інформація" звертатися на кафедру СКІД 523 ауд. 4 н.к. НУ "ЛП". 1,5 роки магістратури, нічого зайвого, тільки сучасні технології! Детальніше

Відео про кафедру

    

Бакалаврат «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Напрям підготовки «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»

Хочеш формувати інтернет-простір та отримати професію своєї мрії? Розпочни свій шлях до успіху з кафедрою соціальних комунікацій та інформаційної діяльності! Ти володітимеш інструментами пошуку та аналізу інформації, освоїш технології піару, навчишся вести бізнес у Інтернеті, керувати документними потоками на підприємстві, адмініструвати інформаційні системи та налагоджувати електронний документообіг.

Студентам бакалаврського рівня пропонуються на вибір три блоки професійно-орієнтованої та практичної підготовки: управління документаційними процесами, інформаційна діяльність, бібліотечна та архівна справа.

Навчальні плани і програми повністю узгоджені зі світовими стандартами та вимогами. Диплом спеціаліста і магістра визнається за кордоном. Кафедра здійснює міжнародну наукову діяльність, зокрема кафедра СКІД співпрацює з Університетом ім. Марії Кюрі – Склодовської (м. Люблін, Польща).

Науково-педагогічний потенціал кафедри соціальних комунікацій та інформаційної діяльності Інституту гуманітарних і соціальних наук, складають: 2 професори та 2 доктори технічних наук, 10 доцентів, 6 старших викладачів та 11 асистентів. Кафедру очолює доктор технічних наук, професор Пелещишин Андрій Миколайович

Підготовка фахівців бакалаврського та магістерського рівнів спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа» базується на трьох актуальних професійних напрямках: інформаційно-комп’ютерному, гуманітарному та управлінському. Головні акценти зроблено на управлінні інформацією в сфері бізнесу, бібліотечних та архівних установ; методах організації електронного документообігу; технологіях документних комунікацій у соціальних системах; інформаційній діяльності в органах влади та управління; інформаційному пошуку та розвідці; методах створення і використання інформаційних ресурсів. Значна увага надається лінгвістичним, комунікаційним та правовим аспектам. Усі дисципліни орієнтовані на вирішення практичних завдань з використанням сучасних технологій Інтернету та соціальних мереж.

Особливістю навчання за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа»  є орієнтація на широкий спектр професій, які вважаються найперспективнішими згідно з даними світових аналітичних центрів. Такий підхід є запорукою того, що випускник зможе реалізувати себе як спеціаліст у складних умовах економічної кризи та суспільних трансформацій.

Наші випускники після закінчення навчання працюють на посадах:

 • начальник відділу кадрів;
 • інформаційний аналітик;
 • фахівець з інформаційної діяльності;
 • завідувач канцелярії, архіву;
 • адміністратор системи з електронного документообігу;
 • менеджер з PR, HR та управління контентом;
 • SMM фахівець;
 • референт у службах державної адміністрації;
 • аналітик інформаційних систем, комп'ютерних баз даних;
 • фахівець зі стандартизації та управління якістю;
 • адміністратор та модератор веб-спільнот;
 • професіонал в галузі архівної справи, зберігання музейних та бібліотечних фондів;
 • професіонал в сфері бібліотечної справи тощо

На випускників спеціальності є запит в органах державної влади та самоврядування, де вони обіймають ключові посади у питаннях налагодження діяльності установи, документообігу та взаємодії з громадянами.

Інформаційно-аналітичні компетенції та вміння випускників здійснювати поглиблений інформаційний пошук та розвідку є затребувані в великих підприємствах (на посадах інформаційних аналітиків) та в окремих силових структурах держави (зокрема СБУ).

Вміння організувати ділову комунікацію, високі комунікативні навички, володіння принципами маркетингу та взаємодії з партнерами забезпечує можливість  для випускника знайти себе як працівника відділу маркетингу чи реалізувати себе в рекламно-інформаційному і рекрутинговому бізнесі.

Висока комп’ютерна грамотність на рівні професійного адміністратора інформаційних систем відкриває можливість роботи на посадах інженера, системного адміністратора, інтегратора в фірмах малого бізнесу та можливість роботи в аутсорсингових софтверних фірмах.

Унікальні компетенції в галузі управління соціальними спільнотами та формування інтернет- контенту дозволяють реалізувати себе в зовсім нових професіях копірайтера, модератора спільнот та форумів, працювати у відповідних напрямках за схемами фрілансу.

Студенти за спеціальністю «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», «Системний аналіз» (спеціалізація «Консолідована інформація») беруть участь у щорічній міжнародній конференції «Інформація. Комунікація. Суспільство». 

Після закінчення навчання за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» напряму підготовки «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа», студенти мають можливість продовжити навчання в магістратурі за спеціальністю «Системний аналіз» (спеціалізація «Консолідована інформація»).